Detské tábory

Hlavným cieľom táborov je, aby sme rómske deti a mládež viedli k vzdelávaniu, aby sme im napomohli prispôsobiť sa k spoločnosti.
Cieľe :
– osvojiť si dostatočné vedomosti o rómskej kultúre , tradíciách , histórií
– posilniť identitu

Tento tábor sme organizovali 6krát, pre deti , ktorý navštevovali Tanodu – mimoškolšké aktivity.