Gemarofest

Gemersko – Malohontský Rómsky festival je prvý festival v našom regióne , ktorý zahŕňa celý Náš Gemer a Malohont . V rámci tohto festivalu chceme ukázať širokospektrálnu škálu rómskej hudby , rómskej kultúry . Festivalom chceme vyjadriť nesúhlas rasizmom a xenofóbiou a zároveň vytvárať lepší vzťah medzi rómskou minoritou a majoritou.