KONTAKTY

Adresa:

Ternipe – združenie pre rómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku

Záhradná 414, 98042 Rimavská Seč,

IČO: 45016241

e-mail: ternipe1@gmail.com

telefónne číslo: +421918 741 045

predseda správnej rady: Mgr. Štefan Vavrek

členovia OZ :     

Mgr. Gabriela Hubayová

Emőke Plankaová

Štefan Vavrek, st

Gabriel Horváth