Podaj mi ruku

Celoslovenský rómsky súťaž v prednese poézie a prózy v obci Rimavská Seč . Prvá súťaž bola realizovaná v roku 1996 na čele bývalou riaditeľkou základnej školy pani Mgr. Evou Reiszovou . Po zakladaní občianskeho združenia Ternipe v roku 2007, predstavitelia združenia znova oživili tento súťaž v roku 2007 , nakoľko si myslíme , že je šancou nato , aby rómske deti a mládež ukázali svoje schopnosti a talenty . Súťaž je dnes na Slovensku uznanou akciou , a na naše potešenie každý rok máme viac a viac účastníkov z celého Slovenska od západu až na východ. Tento súťaž dokazuje aj to , že rómske deti a mládež majú záujem sa vzdelávať, že vedia sa naučiť dostatočne ťažké poézie a prózy, s ktorými sa zúčastnia na tejto súťaži . Každý rok súťažiaci súťažia na vysokej úrovni , každý rok sú pripravenejší , čo Nás veľmi teší, lebo vidíme, že aj pedagógovia ako aj súťažiaci tento súťaž uznajú. Sme veľmi šťastný, že táto celoslovenská akcia, dnes je uznanou súčasťou rómskej kultúry zo strany majority, zo strany odborníkov, pedagógov, zo strany rómskych aktivistov a lídrov.