Projekt Erasmus+ Kedvesház

Od roku 2017 do roku 2019 sme realizovali na Slovensku program Erasmus+, v ktorom sme vzdelávali učiteľov zo základných škôl o nových vyučovacích metódach. Tento projekt bol nominovaný na cenu Nívódíj v Erasmus+ v Maďarskej republike.