Projekt Rombus

Cieľom projektu bolo prostredníctvom nadnárodných mobilít  a osvedčených postupov vzdelávať  dospelú populáciu v oblasti ochrany životného prostredia. Partneri v projekte boli:

FestLand e.V, Klein Leppin, Nemecko
ColoRom Közhasznú Egyesület, Maďarsko

PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA – GRUNDTVIG